2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Challenge dla Hani z Ełku

HP 5-15 Zduńska Wola

Kadra OHP w Zduńskiej Woli z młodzieżą

25 czerwca 2020r. uczestnicy Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli wraz z Kadrą Wychowawczą oraz pracownikami MCK w Zduńskiej Woli i MCIZ w Sieradzu dołączyli do ogólnopolskiej akcji #GaszynChallenge, w ramach której zbierane są środki na sfinansowanie drogiego leczenia dzieci.

 

Wyzwanie jednostkom OHP w Zduńskiej Woli rzucił Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli. Akcja #GaszynChallenge polega na wykonaniu 10 pompek lub przysiadów i wpłacenie pieniędzy na wybraną zbiórkę. OHP w Zduńskiej Woli postanowiło pomóc 8-miesięcznej Hani z Ełku, zmagającej się z rdzeniowym zanikiem mięśni. Do udziału w challengu pracownicy zduńskowolskich jednostek OHP nominowali: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Sieradzu, Cech Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli, oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Łasku.

 

Celem akcji było rozbudzanie zainteresowania działalnością społeczną, animowanie działań opartych na współpracy zespołowej, angażowanie uczniów do akcji pomocowych, pracy w wolontariacie oraz działań na rzecz innych.

 

Tekst, zdjęcia i film: Joanna Siemińska

 

film

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400