2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Pożegnanie Absolwentów w Zduńskiej Woli

HP 5-15 Zduńska Wola

Zakończenie roku szkolnego III klas branżowych w ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli

25 czerwca 2020 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli odbyło się uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego III klas branżowych.

 

Marta w czasie pożegnalnego przemówienia

Ostatnie spotkanie przed wakacjami sprzyjało wspomnieniom, wzruszeniom i podziękowaniom. Podsumowano ostatni rok pracy szkoły, przypomniano najważniejsze i najprzyjemniejsze chwile. Zastępca Przewodniczącej Rady Młodzieży Hufca Pracy  Marta Patura w imieniu wszystkich absolwentów podziękowała Dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i wszystkim pracownikom szkoły za trud, cierpliwość i poświęcenie włożone w ich pracę z uczniami.

 

Wręczenie Krystianowi świadectwa  przez  Dyrektor ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli Małgorzatę Cieślak

 

Na zakończenie Pani Dyrektor Małgorzata Cieślak pogratulowała absolwentom zakończenia ważnego życiowego etapu wierząc w ich dalsze sukcesy zarówno na drodze zawodowej jak i w życiu osobistym, a także życzyła zdrowych, radosnych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.

 

Tekst: Barbara Nowak

Zdjęcia: ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400