2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Szkolenia Zawodowe „Operator koparko-ładowarki wszystkie klasa III” Skierniewice i Rawa Mazowiecka

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach

Pod koniec czerwca rozpoczęły się dwa szkolenia zawodowe realizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach: „ Operator koparko-ładowarki wszystkie klasa III”. Zajęcia rozpoczęły dwie grupy szkoleniowe.

 

Pierwsza grupa w siedzibie MCK Rawie Mazowieckiej oraz druga grupa w CEiPM w Skierniewicach. Uczestnikami szkoleń są uczestnicy i absolwenci Hufców Pracy z terenu Rawy Mazowieckiej i Skierniewic. Jest to młodzież w wieku 18-25 lat, niepracująca, która chce podnieść lub nabyć nowe kwalifikacje w celu zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia.

 

Uczestnicy szkolenia odbywającego się CEiPM OHP w Skierniewicach podczas zajęć teoretycznych

 

Kurs obejmuje 134 godziny zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Grupa uczestników ze Skierniewic odbywa zajęcia na miejscu, natomiast grupa uczestników z Rawy Mazowieckiej będzie uczestniczyła w zajęciach praktycznych wyjazdowych na terenie OSZ Radom gdzie uczestnicy będą zakwaterowani przez okres trwania tej części kursu.

 

Uczestnicy szkolenia  odbywającego się w MCK w Rawie Mazowieckiej podczas zajęć teoretycznych

 

Po zakończeniu części praktycznej młodzież obydwu grup przystąpi do egzaminu państwowego, który pozwoli im uzyskać uprawnienia w danym zawodzie. Młodzież z terenu Rawy Mazowieckiej odbędzie swój egzamin również na terenie OSZ Radom.

 

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Każdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia (MEN) oraz Świadectwo i Książkę operatora maszyn roboczych z IMBiGS w Warszawie.

 

Wszystkim uczestnikom kursu życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za pozytywnie zdany egzamin.

 

Tekst i zdjęcie – specjalista ds. rozwoju zawodowego Ilona Paradowska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400