2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Wyróżniona

HP 5-22 Łowicz

Komendant hufca wręcza upominek

W dniu 08.07.2020 roku zaprosiliśmy do Hufca Pracy w Łowiczu uczestniczkę , która kończy w tym roku szkolnym swoją edukację. Uczennica ta kształciła się w zawodzie fryzjera.

 

Przez trzy lata udzielała się w Radzie Młodzieży, brała czynny udział w wszelkich działaniach hufca , była aktywna i zawsze można było liczyć na jej pomoc.

 

Kadra Hufca Pracy 5-22 w Łowiczu postanowiła wyróżnić za całokształt pracy na rzecz Hufca Pracy w Łowiczu Astreę Juliannę Guzek.

 

Autor tekstu: Stanisław Haczykowski, Małgorzata Szwarocka

Autor  zdjęć: Małgorzata Szwarocka

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400