2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Kurs Kelner, barman, barista z elementami języka angielskiego w CEiPM OHP w Sieradzu

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Sieradzu realizowane jest szkolenie  Kelner, barman, barista z elementami języka angielskiego. W szkoleniu bierze udział 10 osób są to  absolwenci i uczestnicy Hufca Pracy  5-16. Szkolenie to podzielone jest na dwa moduły: teoretyczny i praktyczny.

 

W ramach zajęć uczestnicy  zapoznają się z organizacją i technikami pracy kelnera, barmana, baristy. Poznają  techniki obsługi klienta oraz metody przygotowania i podawania potraw. W ramach kursu zdobywają wiedzę dot. dekoracji stołów i układania zastawy stołowej.  Dzięki kursowi mają szansę poznać historię kawy  i procedury  jej zaparzania. Uczestnicy przekonują się, że zawód kelnera, barmana, baristy to nie tylko obsługa klientów, ale przede wszystkim budowanie swoją osobą dobrego wizerunku firmy. Poza tym w ramach kursu młodzież uczy się  branżowego języka angielskiego obejmującego specjalistyczne zwroty związane z obsługą klienta w hotelu, restauracji i barze.

Przed szkoleniem odbyło się  spotkanie z doradcą zawodowym i specjalistą ds. rozwoju zawodowego, którzy pomogli uczestnikom przygotować się  do poszukiwania zatrudnienia na rynku pracy. Po zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych młodzież będzie miała możliwość znalezienia pracy w ciekawych zawodach i podwyższenia swoich umiejętności językowych.

 

Tekst i zdjęcie: Katarzyna Trzeciak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400