2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

„30 sekund - Quiz z zakresu rozwoju zawodowego” – konkurs online

MCK Zduńska Wola, MCIZ Sieradz, HP 5-15 Zduńska Wola

W dniu 05.08.2020 r. 10 uczestników Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli
wzięło udział w konkursie online pn. „30 sekund - Quiz z zakresu rozwoju zawodowego” zorganizowanym przez jednostkę MCK Zduńska Wola i MCIZ Sieradz. Quiz składał się z  21 pytań: 15 zamkniętych i 6 otwartych. Młodzież musiała wykazać się znajomością podstawowych zagadnień związanych z rynkiem pracy - rozwojem zawodowym.


Uczestnicy HP podczas wypełniania TESTU online


W dniu 06.08.2020 r. Komisja konkursowa w składzie: doradca zawodowy MCK Zduńska Wola Agnieszka Kobiera- Przewodnicząca Komisji, doradca zawodowy MCIZ Sieradz Magdalena Niezgodzka – Sekretarz Komisji, wychowawca Hufca Pracy 5-15
w Zduńskiej Woli Joanna Siemińska – Członek Komisji dokonała oceny przesłanych testów i przedstawiła wyniki:

Natalia Czyż            - 17 pkt        I miejsce

Julia Kaczmarska     - 16 pkt.        II miejsce

Marta Patura           - 15 pkt.       III miejsce

Patrycja Mocek         - 14 pkt. , Oskar Gurbiel     - 14 pkt., Bartosz Woźniak - 14 pkt., Kordian Woźniak         - 12 pkt., Emilia Brzezińska - 12 pkt., Oliwia Lubińska           - 11 pkt.,

Piotr Jakóbczak        - 9 pkt.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w Quizie otrzymali nagrody rzeczowe: powerbanki, słuchawki bezprzewodowe, głośniki, pendrivy.

 

 

             Kordian odbierający nagrodę w siedzibie MCK Zduńska Wola

 

Celem konkursu było promowanie doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy wśród uczestników Ochotniczych Hufców Pracy, zaktywizowanie postaw uczestników OHP w zakresie zwiększenia świadomości własnej, obejmującej obszar edukacyjno-zawodowy.

 

 

 Uczestnik z Pracodawcą i doradcą zawodowym MCK Zduńska Wola

 

Uczestniczka z Pracodawcą i doradcą zawodowym MCIZ Sieradz

 

Cele szczegółowe w czterech obszarach:

1.       Poznawanie własnego potencjału, rozwój osobisty.

2.       Świat zawodów i specjalności oraz rynek pracy.

3.       Rozwój zawodowy i uczenie się przez całe życie.

4.       Planowanie przyszłości zawodowej i podejmowanie decyzji edukacyjno -zawodowych.

 

 

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Kobiera i Magdalena Niezgodzka – doradca zawodowy
MCK Zduńska Wola i MCIZ Sieradz

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400