2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Spotkanie informacyjne na szkolenie zawodowe

MCIZ Sieradz, MCK Zduńska Wola

10 sierpnia w Ośrodku Szkolenia Zawodowego ZDZ w  Zduńskiej Woli, odbyło się spotkanie informacyjne z kandydatami na kurs zawodowy „Operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych kat. II WJO UDT z bezpieczną wymianą butli gazowej” wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi, ubezpieczeniem uczestników kursu oraz egzaminami państwowymi zewnętrznymi oraz usługą cateringową. W spotkaniu z kierownictwem Ośrodka Szkoleniowego uczestniczyła dziesięcioosobowa grupa młodzieży w wieku od 18 do 25 lat nieucząca się i nie pracująca,  składająca się z uczestników i absolwentów Hufca Pracy ze Zduńskiej Woli. W spotkaniu uczestniczył również doradca zawodowy z MCIZ Sieradz i MCK Zduńska Wola, którzy są odpowiedzialni za rekrutacje na szkolenie.

 

 

Uczestnicy spotkania w OSZ ZDZ w Zduńskiej Woli

 

Głównym celem kursu zawodowego jest nabycie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowym, które pomogą w przyszłości w pracy na tym stanowisku. Młodzi ludzie podczas zajęć teoretycznych poznają budowę, rodzaje i obsługę wózków jezdniowych, natomiast podczas zajęć praktycznych będą doskonalić swoje umiejętności poprzez jazdę wózkiem po placu manewrowym. Poza tym przyswoją wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa czy bezpiecznej wymiany butli gazowej. Rozpoczęcie szkolenia planowane jest na wrzesień 2020 r. które zakończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, potwierdzającym nabyte kwalifikacje i umiejętności. 

 

Tekst i zdjęcia: Magdalena Niezgodzka - MCIZ Sieradz, Agnieszka Kobiera - MCK Zduńska Wola

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400