2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Program edukacyjno – profilaktyczny „Zdrowie to nasz skarb”

Hufiec Pracy 5 – 16 w Sieradzu

W dniach 03.08.2020 – 07.08.2020r. w HP 5-16 w Sieradzu realizowano zajęcia z podopiecznymi hufca w ramach programu edukacyjno – profilaktycznego pt.:„Zdrowie to nasz skarb”. Program obejmował działania mające na celu ograniczenie i eliminację zachowań ryzykownych młodzieży, wzmocnienie czynników chroniących przed tymi zagrożeniami, kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich, kształtowanie samodyscypliny i to wszystko w połączeniu ze sportem, który pomaga w radzeniu sobie ze stresem!

Nadwarciański Gród wita!

Zajęcia warsztatowe w połączeniu z zajęciami sportowymi to atrakcyjny i aktywny sposób spędzenia czasu wolnego dla młodego człowieka. By uatrakcyjnić zajęcia kadra
HP 5-16 zorganizowała zajęcia „ na wyjeździe” i w piękne środowe przedpołudnie dotarliśmy do Nadwarciańskiego Grodu nad Wartą w Załęczu Wielkim. Harcerski Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy położony jest na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, na prawym brzegu rzeki Warty. Jest to świetne miejsce do działań edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych, jakie zaplanowaliśmy dla naszych uczniów. Korzystając z zaplecza dydaktycznego, młodzież miała możliwość wzięcia udziału
w wykładzie na temat sposobów zapobiegania i walki z uzależnieniami typu: alkohol, dopalacze i narkotyki, jaki wygłosił certyfikowany specjalista ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych Pan Władysław Keler.

Na moście

Po spotkaniu z panem Kelerem wyruszyliśmy na dwugodzinną wycieczkę rowerową i wybraliśmy trasę „Załęczańskim Łukiem Warty”. Jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie rzeka Warta napotykając na swojej drodze masyw wapienny Wyżyny Wieluńskiej, utworzyła prawie 40 km nieregularny łuk zwany „ Wielkim Łukiem Warty”, płynąc początkowo na zachód a później na wschód. Dotarliśmy pod Górę Św. Genowefy, mijaliśmy po drodze  „Żabi Staw” i „Wronia Wodę”. To tylko nieliczne atrakcje  z przystankowych punktów programowych tej ścieżki, ale czas mijał nieubłagalnie i musieliśmy wracać
do ośrodka , gdyż mieliśmy zaplanowane pożegnalne ognisko z pieczeniem kiełbasek, o które zaczęły się upominać nasze żołądki.

Uczestnicy wyjazdu do Załęcza Wielkiego

Przy mogile

 

W drodze powrotnej, przed mostem na rzece Warta, odwiedziliśmy mogiłę żołnierzy polskich poległych w pierwszych dniach II wojny światowej w obronie mostu. Z tego miejsca, polski snajper zastrzelił Niemca podpalającego w 1939 r. wieś Załęcze Wielkie, leżące po prawej stronie rzeki. Do naszego programu dołączył zatem akcent patriotyczno - historyczny, który jest bardzo istotny w procesie wychowawczym dzisiejszego młodego pokolenia. To przecież do nas, dorosłych, należy obowiązek pogłębiania uczuć patriotycznych wśród młodzieży, budzenie w nich zainteresowań przeszłością i przyszłością naszej Ojczyzny.

Pogoda nam dopisała, wróciliśmy do Sieradza troszkę zmęczeni ale zadowoleni. Młodzież wyraziła chęć udziału w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.

Tekst: Magdalena Owczarek

Zdjęcia: kadra HP 5-16

 

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400