2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Szkolenie zawodowe : „Magazynier – operator wózka jezdniowego podnośnikowego kat. II WJO UDT z bezpieczną wymianą butli gazowej”

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łodzi

Od początku Sierpnia Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łodzi przy współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego oddział  Łódź realizuje  szkolenie „Magazynier – operator wózka jezdniowego podnośnikowego kat. II WJO UDT z bezpieczną wymianą butli gazowej”.

 

 Uczestnicy kursu  - moduł teoretyczny

W szkoleniu bierze udział 10 osób absolwenci i uczestnicy OHP. Jest to młodzież w wieku 18-25 lat z rejonu Łodzi niepracująca, która chce podnieść lub nabyć nowe kwalifikacje w celu zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia oraz zmaksymalizować swój potencjał aby efektywnie konkurować na rynku pracy. Szkolenie to podzielone jest na dwa moduły: teoretyczny i praktyczny i obejmuje 120 godzin.  Harmonogram szkolenia zakłada  53 godziny przeznaczone dla zawodu Magazyniera ( 23 godziny teorii oraz 30 godzin praktyki) oraz 67 godzin dla Operatora wózków jezdniowych  (44 godziny teoria i 15 godzin praktyka plus 8 godzin związanych z wymianą butli gazowej).

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik, otrzyma Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu. Każdy uczestnik, który zda egzamin państwowy otrzyma Zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego lub książkę Operatora wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Ponadto każdy z uczestników szkolenia otrzyma  książeczkę do celów sanitarno -epidemiologicznych.

Przed szkoleniem odbyło się  spotkanie ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego oraz doradcą zawodowym, którzy pomogli uczestnikom postawić indywidualną diagnozę potencjału zawodowego, zasugerowali optymalną ścieżkę rozwoju zawodowego. Podjęte przedsięwzięcia oraz kurs Magazyniera mają na  celu działania systemowe i wynikające z tego przygotowanie młodzieży  do konkurowania oraz efektywnego poszukiwania zatrudnienia na rynku pracy

Po zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych młodzież będzie miała możliwość  znalezienia zatrudnienia u licznych lokalnych pracodawców w dynamicznie rozwijających się  branżach produkcyjnej,  transportu, logistyki, handlu etc..

Wszystkim uczestnikom kursu życzymy powodzenia,  trzymamy kciuki za pozytywnie zdany egzamin -oraz czekamy na pozytywny feedback wynikający z przyszłych sukcesów zawodowych.

 

Uczestnicy kursu - moduł praktyczny

 

Tekst: Wiktor Linowiecki

Zdjęcia: Lena Kotlicka, Małgorzata Woźniak

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400