2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Rozpoczęcie kursu zawodowego „Operator wózka widłowego” w Wieruszowie

HP 5-20 i MCK Wieruszów

Uczestnicy kursu

25 sierpnia 2020 r. rozpoczął się kurs zawodowy „Operator wózka widłowego”. Uczestnikami kursu jest młodzież Hufca Pracy 5-20 w Wieruszowie. W szkoleniu bierze udział 10 osób, podzielone jest na dwa moduły: teoretyczny i praktyczny.

 

Początek kursu stanowi zapoznanie się z modułem teoretycznym m.in. co to jest dozór techniczny, bezpieczna eksploatacja urządzenia, obowiązki operatora, rodzaje badań technicznych. Moduł praktyczny ma za zadanie przygotować uczestników szkolenia do wykonywania czynności związanych z wymianą butli gazowej przy zachowaniu procedur i zasad bezpieczeństwa.

 

Po zakończeniu modułu teoretycznego i praktycznego młodzież przystąpi do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu pozwoli beneficjentom uzyskać zaświadczenie uprawniające do wykonywania zawodu operator wózka widłowego. Trzymamy kciuki za naszych uczestników aby jak najwięcej wynieśli z kursu i pomyślnie zdali egzamin.

 

Tekst i zdjęcia: Kadra HP 5-20  Kadra  MCK

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400