2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Podsumowanie wakacji z HP 5-23

HP 5-23 Skierniewice

Uczestnicy HP5-23 podczas  „Aktywnego wypoczynku z językiem angielskim w Pieninach”

Wakacje dobiegają końca a nasi uczestnicy Hufca powoli przygotowują się do rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Dla naszych uczestników był to czas odpoczynku od szkolnych obowiązków, czas wspólnych spotkań, czas radości i zabawy. W miesiącu lipcu uczestnicy hufca wzięli udział w Aktywnym wypoczynku z językiem angielskim w Pieninach. Celem przedsięwzięcia był aktywny i bezpieczny wypoczynek letni młodzieży połączony z nauką języka angielskiego.

 

Wakacyjny turniej tenisa stołowego w HP5-23

Ponadto uczestnicy Hufca 5-23 wzięli udział w wakacyjnym turnieju tenisa stołowego. Nasza młodzież chętnie bierze udział w rywalizacjach zgodnie z zasadami fair play. Od dawna wiadomo, że tenis stołowy to  dyscyplina, która integruje młodzież. Ponadto tenis stołowy jest tanim sportem. Celem turnieju była poprawa sprawności  fizycznej młodzieży oraz zachęcenie do uprawiania tego sportu.

 

Uczestnicy podczas programu „Z angielskim w podróży”

 

W trakcie wakacji młodzież hufca uczestniczyła  w programie autorskim „Z angielskim w podróży”. Celem programu było uzupełnienie u młodzieży zaległości w  materiale z języka angielskiego oraz przełamanie bariery językowej. Przeprowadzone  zajęcia warsztatowe miały również poprawić sprawność komunikacyjną a także uzupełnić wiedzę leksykalną, gramatyczną, ortograficzną oraz fonetyczną uczestników programu.

 

 

 

Zajęcia „ Rękodzieło w praktyce” w HP5-23

 

W miesiącu sierpniu nasi  uczestnicy wzięli również udział w programie edukacyjnym „Rękodzieło w praktyce”. Celem programu było zapoznanie młodzieży z  elementami rękodzieła w teorii i praktyce, rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania rękodziełem a także kształtowanie cierpliwości i dokładności.

 

 

„Pamiętamy o roślinach doniczkowych” – inicjatywa młodzieży

 

Również w tym roku uczestnicy hufca podjęli się z własnej inicjatywy  działanie pod hasłem „Pamiętamy o roślinach doniczkowych”. Na czas wakacji kwiaty zostały wyniesione z klas  na korytarz a o ich odpowiednim i systematycznym nawadnianiu oraz czyszczeniu z kurzu, pamiętali  nasi podopieczni. Inicjatywa taka kształtuje człowieka odpowiedzialnego, umiejącego dbać o wspólne mienie a ponadto uczy umiejętności współpracy w grupie, integracji oraz szacunku do pracy.

 

Uczestnicy podczas „Pożegnania wakacji”

 

W ostatnim tygodniu wakacji zorganizowano również imprezę podsumowującą wakacje z HP 5-23, zatytuowaną „ Pożegnanie Wakacji”. Celem przedsięwzięcia było podsumowanie wszystkich działań przeprowadzonych w lipcu i sierpniu. Młodzież mogła ponadto po raz ostatni w to lato spotkać się i miło spędzić ten wakacyjny czas.

 

Tekst i zdjęcia: Ilona Broniarek, Anna Figat

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400