2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Nagrody dla najlepszych

HP 5-15 Zduńska Wola

Kadra Hufca Pracy z najlepszymi absolwentami roku 2019/2020

W dniach 26-28.08.2020r. Kadra Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli wręczyła dyplomy i nagrody najlepszym absolwentom roku szkolnego 2019/2020.

 

W dniu 26.08.2020r. dyplomy i nagrody otrzymały najlepsze uczennice z powiatu łaskiego. 27.08.2020r. w siedzibie OHP odbyło się spotkanie z młodzieżą ze Zduńskiej Woli, w tym z członkami Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych. Spotkanie rozpoczęła Joanna Siemińska - opiekun Rady Młodzieży, która pogratulowała młodzieży ukończenia kształcenia z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce, oraz podziękowała członkom Rady Młodzieży za zaangażowanie i pomoc w realizacji przedsięwzięć Hufca Pracy.

 

Ostatnie spotkanie Rady Młodzieży roku szkolnego 2019/2020

 

W tym roku Kadra Hufca Pracy za osiągnięcie dobrych i bardzo dobrych wyników w nauce i na zajęciach praktycznych oraz zaangażowanie społeczne na rzecz OHP wyróżniła pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami 20 absolwentów z Łasku, Zduńskiej Woli i Poddębic.

 

 

Wręczenie dyplomów i nagród: Magdalenie Kamoli, Marcie Paturze, Krystianowi Jakubowskiemu Aleksandrze Grzance

 

Wręczenie dyplomów i nagród: Oskarowi Gurbielowi, Julii Kaczmarskiej, Piotrowi Jakóbczakowi i Izabeli Ciesielskiej

 

Wśród wyróżnionych absolwentów znaleźli się m.in. laureaci konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich OHP. Szczególne wyróżnienie otrzymała Emilia Brzezińska, która w roku szkolnym 2019/2020 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Młodzieży. Uczennica otrzymała nagrodę za 3. miejsce w wojewódzkim konkursie „Absolwent Roku OHP – 2020” oraz list gratulacyjny od Wojewódzkiego Komendanta ŁWK OHP w Łodzi Barbary Stanisławy Günther.

 

 

 

Wręczenie dyplomu i nagrody Przewodniczącej Rady Młodzieży, laureatce 3. miejsca w wojewódzkim konkursie „Absolwent roku OHP -2020” Emilii Brzezińskiej

 

Przy słodkim poczęstunku tegoroczni absolwenci wspominali pobyt w Hufcu, chętnie opowiadali o swoich planach na przyszłość, możliwości rozwoju zawodowego jak i podnoszeniu swoich kwalifikacji oraz dalszej nauce. 28.08.2020r. Wychowawca Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli Katarzyna Wajman wręczyła dyplomy i nagrody najlepszym uczestnikom z powiatu poddębickiego.

 

 Wychowawca Hufca Pracy Katarzyna Wajman z najlepszymi absolwentami z powiatu poddębickiego: Małgorzatą Burską, Mariuszem Smardzewskim, Jakubem Kwapiszewskim i Julią Przytułą

 

Tekst: Joanna Siemińska

Zdjęcia: Kadra Hufca Pracy

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400