2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 Rawa Maz

HP 5-24 Rawa Maz.

Kadra Hufca z młodzieżą

W dniu 1 września 2020 r. uczestnicy Hufca Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka wraz z kadrą hufca wzięli udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

 

Dyrektor szkoły p. Radosław Kaźmierczak przywitał uczniów klas pierwszych oraz kadrę pedagogiczną i kadrę hufca. Następnie wniesiono Sztandar Szkoły i odbyło się uroczyste Ślubowanie klas pierwszych. Na oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego spotkali się tylko uczniowie klas pierwszych, pozostali uczniowie odbyli spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych szkoły.

 

Sztandar Szkoły

 

Uczniowie i nauczyciele wracają do szkół po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Zawieszenie stacjonarnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach trwało, od 12 marca br. Rozpoczynamy ten rok szkolny, jak wszyscy wiemy, w warunkach szczególnych, wynikających z nieustępującej pandemii koronawirusa. Niemniej jednak rozpoczynamy go z wiarą, optymizmem i nadzieją na pokonanie wszelkich trudności, sprostanie wyzwaniom.

 

Autor tekstu i zdjęć: Aneta Albrecht

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400