2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

HP 5-22 Łowicz

1 września 2020 roku z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, odbyły się spotkania z młodzieżą OHP Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty  w Łowiczu . W związku z panującą epidemią spotkania te odbywały się w dwóch turach przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.

 

 

Uczniowie klasy I na rozpoczęciu roku szkolnego.

 

Wychowawcy hufca wraz z komendantem Stanisławem Haczykowskim rozmawiali z nowo zrekrutowanymi uczniami oraz uczestnikami hufca klas starszych o nowych  zasadach nauki w szkole oraz obowiązujących przepisach wprowadzonych na praktykach zawodowych z uwzględnieniem zmian spowodowanych COVID 19.

 

Rok szkolny 2020/2021 został otwarty w inny niż dotychczas sposób, dla każdego z nas była to sytuacja wyjątkowa. Nie umniejszyło to jednak powagi tego wydarzenia. Minione miesiące były dla nas egzaminem z dojrzałości obywatelskiej oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Dlatego na ten nowy rok szkolny życzymy wszystkim konsekwentnego dążenia do celu oraz ogromu pozytywnej energii w tym trudnym dla wszystkich czasie.

 

 

Uczniowie klasy I na rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021

 

Autor tekstu: Małgorzata Szwarocka, Anna Śnieguła

Autor zdjęć: Małgorzata Szwarocka

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400