2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Rekrutacja kandydatów do Hufców oraz działania promocyjne w Piotrkowie Trybunalskim

CEiPM Piotrków Tryb.

Kandydat do Hufca podczas konsultacji z doradcą zawodowym MCIZ Katarzyną Wojciechowską

 

01.09.2020 to dzień na który czekało zapewne wiele osób, zarówno uczniów, którzy powracali po długiej przerwie do zajęć stacjonarnych oraz tych, którzy zmieniali szkołę i dokonywali wyborów ścieżki zawodowej ale także rodziców, którzy z powodu zamknięcia szkół sprawowało opiekę nad dziećmi.

 

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczął się już kilka dni temu, ale działania rekrutacyjne i promocyjne Ochotniczych Hufców Pracy wraz z Centrami Edukacji i Pracy Młodzieży trwają nadal.  W Piotrkowie Trybunalskim odejmowały one m.in. umieszczenie plakatów promocyjnych na autobusach komunikacji miejskiej oraz banneru przed budynkiem CEiPM.

 

Rekrutacja młodzieży do Hufców Pracy jest procesem, w którym biorą udział również doradcy zawodowi udzielając konsultacji mającej na celu pomoc w wyborze ścieżki kształcenia. Kandydaci mogą liczyć na wsparcie w zdiagnozowaniu predyspozycji zawodowych oraz podjęciu decyzji edukacyjno-zawodowych oraz pomoc świadczoną przez pośrednika pracy w dopasowaniu miejsca odbywania praktyki zawodowej.

 

Plakaty OHP na autobusach MZK Piotrków Tryb.

 

W Piotrkowie Trybunalskim młodzież może wybrać:

- szkołę podstawową z przysposobieniem do pracy w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, elektromechanik samochodowy, kucharz, piekarz, cukiernik, elektromechanik sprzętu AGD, fryzjer, sprzedawca, stolarz,

- szkołę branżową I stopnia z nauką w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik, kucharz, sprzedawca

- rzemieślniczą naukę zawodu: : mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, elektromechanik samochodowy, kucharz, piekarz, cukiernik, elektromechanik sprzętu AGD, fryzjer, sprzedawca, stolarz, monter instalacji sanitarnych i c.o.

 

Baner informacyjny umieszczony przed budynkiem CEiPM w Piotrkowie Tryb.

 

CEiPM w Piotrkowie Tryb. zaprasza młodzież zainteresowaną ofertą OHP, incydentalnie dołączenie do grona uczniów jest możliwe również w trakcie trwania roku szkolnego, co jest szansą dla młodzieży mającej problem z płynnym przejściem przez system edukacji i wejściem na rynek pracy.

 

Autor tekstu: doradca zawodowy MCIZ Katarzyna Wojciechowska

Autor zdjęć: doradca zawodowy MCIZ Katarzyna Cander

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400