2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Kurs zawodowy w Zduńskiej Woli

MCIZ Sieradz, MCK Zduńska Wola

Uczestnicy kursu podczas zajęć teoretycznych

 

Początek września to czas rozpoczęcia szkolenia zawodowego "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych kat. II WJO UDT z bezpieczną wymianą butli gazowej" przez uczestników i absolwentów  HP 5-15 w Zduńskiej Woli. Szkolenie realizowane jest w Ośrodku Kształcenia Zawodowego ZDZ w Zduńskiej Woli.

 

W szkoleniu bierze udział 10 osobowa grupa składająca się z absolwentów i uczestników HP 5-15 w Zduńskiej Woli, która chce podnieść lub zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe w celu zwiększenia swoich szans na podjęcie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Kursanci poznają budowę, rodzaje i obsługę wózków jezdniowych. Podczas zajęć praktycznych będą doskonalić swoje umiejętności poprzez jazdę wózkami jezdniowymi po placu manewrowym. Poza tym przyswoją wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, dozorze technicznym i bezpiecznej wymiany butli gazowej.

 

Szkolenie zakończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, potwierdzającym nabyte kwalifikacje i umiejętności. 

 

Tekst i zdjęcia: M.Niezgodzka – MCIZ Sieradz, A.Kobiera – MCK Zduńska Wola

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400