2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Integracyjne rozgrywki w kręgle Gra-kula i turniej bilardowy

HP 5-5 Łódź

Wrzesień jest to niezwykle problematyczny okres dla nowych uczestników, trudno bowiem odnaleźć się w całkowicie nowej rzeczywistości zakładów pracy, a także szkoły. Wychowawcy z Hufca Pracy 5-5 postanowili więc wspomóc nowo zrekrutowanych uczestników oraz zorganizować dla nich integracyjne wyjście na kręgle oraz bilard.

 Rozgrywki w kręgle

Rozgrywki odbyły się 22.09.2020 roku w Kręgielni „Gra Kula” w Manufakturze. Uczestnicy zostali zaproszeni na zbiórkę do Hufca Pracy 5-5, gdzie zostały omówione zasady zdrowej rywalizacji oraz „walki” fair play. Po krótkiej pogadance wraz z wychowawcami: Pauliną Wrzeszcz oraz Sebastianem Grzanką, grupa wyruszyła do miejsca docelowego, gdzie czekały wynajęte stoły bilardowe oraz tory do gry.

Głównym celem tego wyjścia była dobrze pojęta integracja oraz krzewienie wśród młodzieży zasad zdrowej rywalizacji.

Przed rozpoczęciem rozgrywek uczestnicy podzielili się między sobą na dwie grupy, a jedną z nich wspomagali na zmianę wychowawcy. Walka o zwycięstwo trwała pełną godzinę oraz była niezwykle wyrównana. W obu grupach wyłonieni zostali najlepsi zawodnicy: Jakub Gnatek oraz Dawid Charkowski. Uczestnicy gry doskonale się bawili, dopingowali wzajemnie, a najlepsi udzielali wskazówek oraz wsparcia graczom, którzy w kręgle grali po raz pierwszy.

 Rozgrywki w bilard

Po grze w kręgle młodzież rozegrała Integracyjny Turniej Bilardowy. Dobór współzawodników odbył się systemem pucharowym, czyli pary, które walczyły  ze sobą zostały wytypowane drogą losowania.

Wszystkie rozegrane mecze dostarczyły naszym uczestnikom mnóstwo emocji i dobrej zabawy.

Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu młodzież aktywnie spędziła swój wolny czas, zintegrowała się, nawiązała nowe przyjaźnie oraz upowszechniła zasady uczciwej rywalizacji.

 

Zdjęcia grupowe z wychowawcami

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za wzięcie udziału.

 

Tekst i zdjęcia: Paulina Wrzeszcz, Sebastian Grzanka

 

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400