2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Wybory Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych w Hufcu Pracy 5-5 w Łodzi

HP 5-5 Łódź

W dniu 24.09.2020r. uczestnicy Hufca Pracy 5-5 w Łodzi spotkali się w celu wyłonienia składu i zarządu Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych na rok szkolny 2020/2021.

Spotkanie Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych

Podczas spotkania uczestnicy zostali zaznajomieni z zasadami tworzenia Rady Młodzieży, jej strukturą, celami oraz zadaniami poszczególnych osób.

Przeprowadzono  głosowanie, podczas którego zostali wybrani: Przewodniczącym Rady Młodzieży został – Jakub Czarnecki, Zastępcą Emil Nowański, rolę Sekretarza będzie sprawował Bartosz Dopieralski. Wyłonieni zostali także liderzy Klubu Aktywnych: Adrian Dziedzic, Martyna Gałązka oraz Oliwia Górecka.

Podczas spotkania został ustalony roczny plan pracy Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych, w którym zostały zawarte przedsięwzięcia  na rok 2020/2021. Młodzież wspólnie obradowała nad przedsięwzięciami, które zamierza podjąć. Uczestnicy opowiedzieli się za zorganizowaniem: Wigilii, Andrzejek, Walentynek. Uczestnicy wyrazili  także chęć udziału w wycieczce do Wrocławia. Obradowano także nad inicjatywami: młodzież  wpadła  na pomysł zorganizowania inicjatywy na rzecz  schroniska dla zwierząt, inicjatyw na rzecz domu dziecka oraz domu pomocy społecznej. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na październik.

Przewodniczący Rady Młodzieży - Jakub Czarnecki, Zastępca - Emil Nowański, Sekretarz- Bartosz Dopieralski

 

Tekst i zdjęcia: Sebastian Grzanka

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400