2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Wybory do Hufcowej Rady Młodzieży w Skierniewicach

5-23 Hufiec Pracy w Skierniewicach

23 września 2020 roku w Hufcu Pracy w Skierniewicach odbyły się wybory do  Rady Młodzieży na rok szkolny 2020/2021. Na zakończenie, spośród przedstawicieli grup wychowawczych, wybrano organy rady. Jednogłośnie przewodniczącym Rady Młodzieży w Hufcu został Eryk Niewczas, zastępcą przewodniczącego uczestnicy wybrali Natalię Sas, natomiast sekretarzem została – Natalia Pięcek. Liderami Klubu Aktywnych zostały Weronika Jerominek i Natalia Sas.

 

Uczestnicy HP5-23 podczas spotkania Rady Młodzieży

Po wyborach omówione zostały  inicjatywy zrealizowane w minionym roku szkolnym. Rada Młodzieży podsumowała również Aktywny wypoczynek z językiem angielskim w Pieninach, oraz działania młodzieży w okresie pandemii. Zostały też przedstawione nowe pomysły oraz działanie na wypadek pandemii. Można zauważyć duże zaangażowanie młodzieży w realizację planowanych przedsięwzięć oraz ich zwartość i gotowość do działania. Padły też nowe propozycje i ciekawe pomysły. Zapowiada się zatem pracowity rok.

Spotkanie Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych

Tekst i zdjęcia: Ilona Broniarek, Anna Figat

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400