2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

„Widokówka z Polski”

HP 5-15 Zduńska Wola

Zwycięska praca fotograficzna absolwenta Bartłomieja Ludwisiaka

„Pięknie, bo w Polsce” – pod takim hasłem odbył się konkurs fotograficzny dla uczestników oraz absolwentów Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli „Widokówka z Polski”.

 

Celem konkursu było poznawanie walorów fotograficznych, turystycznych, etnograficznych na terenie kraju, pobudzanie i rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności młodzieży w obszarze fotografii. Ważnym aspektem było również zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna i osobliwości w najbliższym otoczeniu. Nie każdy z podopiecznych miał możliwość podróżowania w czasie letniego wypoczynku na skraj świata, ale nie jest to przecież konieczne, aby odkrywać magię otaczającej rzeczywistości.

 

Prace fotograficzne: Natalii Mik, Weroniki Pilazy, Kamila Ośkiewicza, Emilii Brzezińskiej, Patrycji Pacholczyk

 

Celem głównym jaki postawili sobie uczestnicy konkursu było przede wszystkim promowanie form wakacyjnego wypoczynku na tle polskiego krajobrazu bez względu czy obejmował on góry, morze, jeziora czy piękno lokalnych parków i łąk i lasów. Na drugi plan zszedł fotografowany obraz, by ustąpić miejsca kreatywności w przedstawieniu uwiecznianej przestrzeni i wrażliwości na piękno tego, co niekiedy ukryte i niedostrzegalne na pierwszy rzut oka. Do organizatora konkursu wpłynęły 83 prace fotograficzne z Poddębic, Łasku i Zduńskiej Woli.

 

Prace fotograficzne: Agnieszki Bielarczyk, Małgorzaty Burskiej, Patrycji Mocek, Jakuba Sońdy

 

W skład jury oceniającego prace młodzieży weszli Wychowawcy Hufca Pracy – Joanna Siemińska, Barbara Nowak, Katarzyna Wajman, Kamila Turek, Doradcy Zawodowi Magdalena Niezgodzka, Agnieszka Kobiera, Pośrednik Pracy Sylwia Tęsiorowska. 29 września 2020r. jury dokonało podsumowania przyznanych poszczególnym fotografiom punktów, oraz ogłoszenia wyników:

 

I miejsce zajął absolwent Hufca Pracy Bartłomiej Ludwisiak

II miejsce zajęła absolwentka Hufca Pracy Natalia Krzemionka

III miejsce zajęła Oliwia Lubińska

 

Praca fotograficzna Natalii Krzemionki (2 miejsce)

 

Praca fotograficzna Oliwii Lubińskiej (3 miejsce)

 

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody przygotowane przez Hufiec Pracy.

 

Tekst: Joanna Siemińska

Zdjęcia: uczestnicy i absolwenci Hufca Pracy

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400