2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Wybory do Rady Młodzieży 2020/2021

HP 5-24 Rawa Maz.

Liderzy Rady Młodzieży oraz Liderzy Klubu Aktywnych wraz z Komendantem oraz opiekunem Rady Młodzieży

 

29 września odbyły się wybory Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych na rok szkolny 2020/2021. Młodzież wyłoniła  spośród siebie skład Rady Młodzieży.

 

Jednogłośnie przewodniczącą Rady Młodzieży została tak jak w zeszłym roku szkolnym - Wiktoria Adamczyk, zaś zastępcą przewodniczącej została – Amelia Woźniak, sekretarzem – Klaudia Michalak. Liderkami Klubu Aktywnych zostały: Julia Dzika, Monika Heleniak, Kinga Bedełek.

 

Rada Młodzieży to bardzo dobry sposób na aktywizację uczestników. Aktywni realizują również ciekawe autorskie pomysły, a przy ich realizacji zdobywają doświadczenie we współdziałaniu z rówieśnikami oraz nawiązują kontakty z lokalnym środowiskiem. Młodzież w tym roku ma wiele nowych i ciekawych planów, co zostanie zrealizowane zależy głównie od nich samych. Jest to sposób na naukę odpowiedzialności i konfrontację plany kontra życie. Kadra hufca z przyjemnością będzie wspierać swoich podopiecznych w tych działaniach.

 

Autor zdjęć: uczestniczka hufca

Autor tekstu: Aneta Albrecht

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400