2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

II Gminne Forum na Rzecz Młodych

MCK Zduńska Wola, MCIZ Sieradz

W poniedziałek 28 września w gościnnych progach Gminnego Ośrodka Kultury
w Sędziejowicach doradcy zawodowi Agnieszka Kobiera – MCK Zduńska Wola
i Magdalena Niezgodzka – MCIZ Sieradz wzięli udział w II Gminnym Forum na Rzecz Młodych, które zorganizowane zostało pod hasłem: (CZY) RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ? przez gminę Sędziejowice we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną oraz Stowarzyszeniem Sędziejowice na Plus. Honorowy patronat  na forum objął senator Rzeczpospolitej Polskiej Maciej Łuczak. Forum otworzyli wójt gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak i dyrektor GBP Wit Leśniewicz.

 

 

Doradcy zawodowi z uczestnikami forum

W Forum uczestniczyła młodzież z Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Sędziejowicach, Zespołu Szkół w Marzeninie oraz Zespół Szkół Rolniczych Sędziejowice, a także przedstawiciele jednostek z terenu Gminy Sędziejowice.

W roli tutorów prowadzących panele tematyczne z młodzieżą w Forum udział wzięły: poseł na Sejm RP Paulina Matysiak  (temat: społeczeństwo obywatelskie), dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu Małgorzata Jurkowska (temat: kultura) oraz dziennikarka Dziennika Łódzkiego Agnieszka Olejniczak (temat: media i nowe technologie).

Forum miało wypracować odpowiedzi na pytania, czy młodzi ludzie z gminy wiejskiej mają taki sam start w przyszłość jak młodzież z miasta? Jaki jest ten start? Lepszy czy gorszy? Forum miało służyć też dyskusji na temat zainteresowań młodzieży, a także możliwości, jakie daje lokalne środowisko. I wydaje się, że cel został osiągnięty, bo wiemy już, że młodzi ludzie z gminy Sędziejowice nie czują się gorsi na starcie. Wskazują jednak na narzędzie, które ten start uczyniłyby jeszcze dogodniejszym. A co jest potrzebne młodym ludziom do realizowania swoich pasji i lepszego startu w dorosłe życie?

W dyskusji z udziałem wójta Dariusza Cieślaka, uczestnicy forum skoncentrowali się na wypracowaniu rozwiązań, jak ulepszyć i wzbogacić przestrzeń dla młodego człowieka, by od najmłodszych lat mógł realizować swoje zainteresowania i pasje, zgodnie ze swoją osobowością oraz uzdolnieniami.

Uczestnicy forum poznali również rolę i zadania OHP, podczas których doradcy zawodowi zachęcali do zapoznania się z ofertą i skorzystania z oferowanych usług.

 

 

Tekst i zdjęcia:  Gminna Publiczna Biblioteka w Sędziejowicach, MCK Zduńska Wola, M. Niezgodzka – MCIZ Sieradz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400