2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Wybory do Rady Młodzieży w Zduńskiej Woli

HP 5-15 Zduńska Wola

Wybory do Rady Młodzieży Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli

29 września 2020r. w siedzibie OHP w Zduńskiej Woli odbyły się wybory do Rady Młodzieży Hufca Pracy 5-15 na rok szkolny 2020/2021. Joanna Siemińska -Opiekun Rady Młodzieży zapoznała uczestników z terminem „Rada Młodzieży”, z celami jej funkcjonowania, zadaniami i strukturą organizacyjną, oraz przedstawiła nowych uczestników OHP, zaś Doradcy Zawodowi Magdalena Niezgodzka, Agnieszka Kobiera, oraz Pośrednik Pracy Sylwia Tęsiorowska omówili plany rozwoju zawodowego na bieżący rok szkolny.

 

Zapoznanie uczestników z zadaniami i strukturą organizacyjną Rady Młodzieży

4 uczestników zgłosiło swoją kandydaturę do zarządu rady, a numer i nazwisko każdego kandydata opiekun Rady zapisał na tablicy. Uczestnicy wypełnione karty do głosowania wrzucili do przygotowanej urny. W głosowaniu wzięły udział również zaproszone na spotkanie absolwentki Hufca Pracy.

 

Uczestnicy podczas głosowania

 

W drodze demokratycznych wyborów wyłoniono członków nowego zarządu: Przewodniczącą Rady Młodzieży została Oliwia Lubińska odbywająca praktyczną naukę zawodu w zakładzie fryzjerskim „Beauty Hair” w Zduńskiej Woli, zastępcą Bartosz Woźniak z Zakładu Stolarskiego w Prusinowicach, zaś sekretarzem Piotr Kusiak, odbywający praktyki w zakładzie mechaniki pojazdowej „P.H.U. Wicar” w Szadku. W skład Klubu Aktywnych weszło 10 uczestników . Członkom nowego zarządu - Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarzowi Opiekun Rady Młodzieży wręczył „Akt mianowania” potwierdzający powierzone funkcje.

 

odpisywanie „Aktu mianowania” na powierzoną funkcję przez nowy zarząd Rady Młodzieży: Oliwię Lubińską, Bartosza Woźniaka i Piotra Kusiaka

 

Nowej Przewodniczącej Rady „Akt mianowania” uroczyście przekazała Emilia Brzezińska, pełniąca tę funkcję w roku szkolnym 2019/2020.  Głównym zadaniem członków nowego zarządu młodzieżowej rady, jak i Klubu Aktywnych będzie reprezentowanie interesów młodzieży, upowszechnianie idei samorządowych, wspieranie aktywności ludzi młodych, realizacja inicjatyw samorządowych oraz podejmowanie innej działalności ważnej z punktu widzenia młodzieży. Na koniec spotkania Joanna Siemińska – Opiekun Rady Młodzieży przedstawiła uczestnikom harmonogram działań do końca roku kalendarzowego.

 

Spotkanie połączone z wyborami do Rady Młodzieży wpisuje się w harmonogram programu autorskiego Hufca Pracy „Tu jest moje miejsce”, którego głównym celem jest rozwój i ukształtowanie w młodzieży postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej. Udział w wyborach to jedno z podstawowych praw i obowiązków obywatelskich. To nie tylko sposób selekcji kandydatów, ale też narzędzie kontroli nad osobami pełniącymi ważne funkcje publiczne.

 

Kadra i uczestnicy Hufca Pracy biorący udział w wyborach do Rady Młodzieży

 

Tekst: Joanna Siemińska

Zdjęcia: Barbara Nowak

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400