2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Konkurs fryzjerski w hufcu Radomsko

Hufiec Pracy 5-8 Radomsko

W dniu 30.10.2020 r. Hufiec Pracy 5-8 Radomsko przeprowadził wśród swoich uczestników z III grupy wychowawczej konkurs fryzjerski, którego celem było pobudzenie i rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów, doskonalenie umiejętności praktycznych i współzawodnictwo.

 Uczestniczki konkursu

Do konkursu przystąpiły cztery  uczestniczki, które miały za zadanie wykonać upięcie z plecionkami.

Kasia podczas wykonywania fryzury

 Roksana upinająca plecionkę

 

Wiktorie podczas wykonywania fryzur

Komisja w składzie Komendant HP 5-8, wychowawcy, pracodawca-nauczyciel, który prowadzi zajęcia z fryzjerstwa w ZSDiOŚ, oceniała zmagania uczestniczek konkursu m.in. pod względem estetyki wykonania fryzury, higieny i tempa pracy.

Po dokonaniu prezentacji przez uczestniczki konkursu komisja wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – Katarzyna Bugdal

II miejsce – Wiktoria Pacak

III miejsce – Roksana Juszczyk i Wiktoria Rybak

 

Kolejne zmagania fryzjerskie odbędą się w październiku dla II grupy wychowawczej.

 

Tekst i zdjęcia: Ewa Smolarek, Monika Kałka-Palarz, Agnieszka Kotarba

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400