2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

„Moja przyszłość edukacyjno – zawodowa”

5-24 HP Rawa Mazowiecka

W dniu 05.10.2020 r. odbyły się zajęcia w ramach programu autorskiego „Moja przyszłość edukacyjno – zawodowa”. Zajęcia poprowadził pracownik Młodzieżowego Centrum Kariery w Rawie Mazowieckiej – Kamil Stawiński.

Zajęcia z doradcą zawodowym MCK

Tematem zajęć była motywacja do nauki przez całe życie oraz analiza czy warto uczyć się przez całe życie. Zajęcia miały na celu wspieranie uczniów podczas podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych i obrania odpowiedniej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się, że coraz bardziej na rynku pracy liczą się chęci do pracy i nauki, zaangażowanie oraz kompetencje interpersonalne, a samo wykształcenie średnie czy wyższe, często nie wystarcza, aby być konkurencyjnym na rynku pracy. Warto poruszać wśród młodzieży takie tematy, ponieważ przekazywana podczas takich zajęć wiedza ma wpływ na decyzje powiązane z wyborem dalszej drogi i planowania kariery zawodowej. Dlatego też realizowany jest program autorski o tej tematyce, są to istotne zagadnienia w życiu młodych ludzi.

Zdjęcie i tekst: Aneta Albrecht

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400