2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Poznajemy atrakcje województwa łódzkiego

5-6 Hufiec Pracy w Łodzi

Uczestnicy Hufca 5-6 pożegnali wrzesień wycieczką  w okolice Tomaszowa Mazowieckiego zapoznając się z miejscami wartym odwiedzenia w tym regionie - zarówno pod względem przyrodniczym, jak i historycznym. 

 

 Uczestnicy wycieczki pod pomnikiem żubra w Spale

 

 

Przygotowana przez młodzież i Kadrę trasa wycieczki obejmowała najbardziej znane atrakcje Tomaszowa Mazowieckiego. Skansen Rzeki Pilicy jest pierwszym w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęconym rzece i kulturze przez nią wykształconej. Poznaliśmy w nim zarówno tradycje młynarskie związane z dorzeczem Pilicy z wspaniałymi ruchomymi modelami różnych typów młynów, łodzie, barki i kajaki pływające niegdyś po Pilicy czy wydobyte z rzeki i jej dopływów militaria z okresu II wojny światowej oraz zrekonstruowane fragmenty fortyfikacji z tego okresu.

 

 Uczestnicy wycieczki przy 'Lufciku' - jedynym na świecie, eksperymentalnym, opancerzonym ciągniku artyleryjskim Luftwaffe – oraz czołgu T-34/85

 

 

Rezerwat Niebieskie Źródła to z kolei jedno z miejsc wartych zobaczenia ze względu na swoje wartości przyrodnicze. Swoją nazwę i niezwykłą barwę Źródła zawdzięczają wywierzyskom krasowym – wypływająca ze spękanych skał wapiennych woda w zależności od intensywności światła słonecznego przybiera niebiesko-błękitno-zieloną barwę. Wokół zbiornika podziwiać można bogatą florę i faunę.

 

 

 Przy Niebieskich Źródłach

 

Groty Nagórzyckie to pozostałość po jedynej w Europie i jednej z zaledwie kilku w świecie podziemnych kopalni piasku. Wcześniej niezagospodarowana przestrzeń podziemnych sal, korytarzy i wnęk  służąca za miejsce wypadów dla lokalnej ludności przekształcona została w trasę turystyczną opowiadającą o legendach i historii tego niezwykłego miejsca. 

 

 

 

W trakcie zwiedzania kopalni piasku i słuchania lokalnych legend związanych z Grotami Nagórzyckimi

 

Wycieczka objęła również szereg atrakcji o walorach historycznych sięgających od średniowiecza po czasy współczesne. I tak obejrzeliśmy zabytkowy romański kościół św.  Idziego w Inowłodzu z XI w. z wzgórza kościelnego podziwiając rozciągającą się panoramę oraz zachowane fragmenty Zamku z czasów Kazimierza Wielkiego, które nie tylko posiadają wartość historyczną, ale również stanowią centrum życia gminy – w odnowionych pomieszczeniach oglądać można wystawy poświęcone historii, ale mieszczą się również Sala Obrad Rady Gminy, Biblioteka, czy piękna sala weselna. 

 

Wykorzystując ostatnie słoneczne chwilę młodzież zdecydowała się oddać hołd żołnierzom poległym w I wojnie światowej pochowanym w okolicach Inowłodza oraz przespacerować się po Spale, w której nie tylko zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie przy pomniku żubra, ale też zwiedziliśmy kościółek pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej zbudowany w latach 20. na polecenie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i letni Kościół Polowy Armii Krajowej. 

 

 

Przerwa w spacerze - widok ze wzgórza, na którym w Inowłodzu stoi XI-wieczny Kościół pw. św. Idziego

 

Ostatnim przystankiem, choć wcale nie mniej ciekawym, była wycieczka Trasą Turystyczną "Bunkier Konewka". Trasa powstała w powstałym w trakcie II wojny światowej schronienie dla nazistowskich pociągów sztabowych. Odprowadzający nas przewodnik barwnie opowiadał nie tylko o historii wojennej i powojennej obiektu, ale też potrafił zainteresować młodzież ciekawostkami związanymi z tym miejscem (wiedzieliście, że w Bunkrze zrealizowany został  jeden z odcinków polskiego Top Model?). Nie zabrakło oczywiście przejść tunelami technicznymi stanowiącymi gratkę dla zwiedzających. 

 

 

Zasłuchani w historię Bunkru w Konewce

 

Wycieczka w opinii jej uczestników okazała się wielkim sukcesem, a różnorodność zwiedzanych miejsc zainteresowała każdego z jej uczestników. Pozwoliła im poszerzyć wiedzę historyczną i przyrodniczą oraz dostarczyła odrobiny ruchu na świeżym powietrzu. Stanowiła również zachętę do aktywnego wypoczynku, pokazując, że bezpieczne jego spędzanie czasu wolnego nie musi być nudne i nie wymaga wielkich wypraw.

 

Tekst: Irena Szymankiewicz

Zdjęcia: Uczestnicy wycieczki

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400