2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

"Moje szanse na rynku pracy"- konkurs dla uczestników wieluńskiego hufca

MCK Wieluń, HP 5-21

W dniu 07.10.2020 r. komisja konkursowa w składzie: Krzysztof Marcinkowski ( pośrednik pracy MCK Wieluń ), Piotr Pawlak ( doradca zawodowy MCK Wieluń ) i  Krzysztof Wrzała ( komendant Hufca Pracy 5-21 w Wieluniu ) wręczyła nagrody  laureatom konkursu „Moje szanse na rynku pracy” organizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Wieluniu przy współudziale wieluńskiego hufca pracy.

Zwyciężczyni konkursu Klaudia Pietrzak

 

Jego celem było : rozwijanie zainteresowań młodzieży, motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy oraz zdobywania nowych umiejętności pod kątem wymagań stawianych przez rynek pracy przygotowanie ucznia do aktywnego wzmacniania swojej pozycji na rynku pracy poprzez świadome egzekwowanie swoich praw pracowniczych i poznanie zasad rekrutacji i selekcji pracowników. Do konkursu zgłosiło się dziesięcioro uczestników. W I etapie oceniono poprawność nadesłanych kompletów dokumentów aplikacyjnych pod względem merytorycznym jak i estetycznym.  Do II etapu przeszło pięcioro uczestników, z którymi przeprowadzono symulację rozmowy kwalifikacyjnej.

Maciej Betka II miejsce

 

Dariusz Krawczyk III miejsce

Komisja analizując wyniki I i II etapu przedstawiła wyniki konkursu i wręczyła nagrody trzem uczestnikom, którzy wykazali się największą wiedzą :

I miejsce Klaudia Pietrzak

II miejsce Maciej Betka

III miejsce Dariusz Krawczyk

 

Tekst : Piotr Pawlak MCK Wieluń

Zdjęcia : Krzysztof Marcinkowski MCK Wieluń

 

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400