2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Dzień Papieski w Wieruszowie

W dniu 9 października młodzież hufca pracy w Wieruszowie z okazji Dnia Papieskiego przygotowała gazetkę ścienną, dotyczącą życia, twórczości i nauk Patrona OHP.    

Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego wypadającego w tym roku w niedziele brzmi: Totus Tuus Cały Twój. Hasło zaczerpnięte z dzieła św. Ludwika Marii Grignion de Montfort Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, które papież czytał jako młody człowiek.

 

 

Uczennice przy gazetce ściennej

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że św. Jan Paweł II stał się symbolem dobra, największym autorytetem moralnym i głosem świata. Doskonale znał problemy, z którymi boryka się młodzież i podejmował te tematy dialogu z młodymi. Znał problem samotności i wyobcowania, który dotyka wielu młodych, a także brak sensu życia. Uczył nas, abyśmy odkrywali wartość, sens i piękno życia, również w obliczu jego kruchości.

 

Tekst i zdjęcia: Kadra HP 5-20

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400