2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Spotkanie z Przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy w Bełchatowie

HP 5-11 w Bełchatowie

W dniu 12 października 2020r. uczestnicy Hufca Pracy 5-11 w Bełchatowie, kształcący się  w pierwszej klasie Szkoły Branżowej I Stopnia nr 2 w Bełchatowie w zawodach kucharz  i fryzjer, spotkali się z przedstawicielami PIP Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi - panią Moniką Rzetecką i panem Konradem Adamczykiem. 

 

Uczestnicy hufca w Bełchatowie z Przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy

Głównym tematem spotkania było przybliżenie uczestnikom HP 5-11 praw i obowiązków młodocianego pracownika i pracodawcy w oparciu o Kodeks Pracy.

Przedstawiciele PIP wytłumaczyli młodzieży, czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy oraz z jakimi problemami może zwrócić się do Inspekcji pracownik. Uczestnicy poznali swoje podstawowe prawa jako młodocianego pracownika na nauce zawodu m.in. dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianych pracowników, wymiar urlopu wypoczynkowego, przerwę w pracy, wysokość wynagrodzeń oraz pracę zabronione. Duży nacisk podczas prelekcji położono także na obowiązki pracownika, które powinny być rzetelnie wypełniane m.in. odnoszenie się z szacunkiem do pracodawcy, wykonywanie zlecanych prace, systematyczne uczęszczać na zajęcia szkolne i praktyczne itp. Niewypełnienie przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę.

Zajęcia z przedstawicielami PIP już na stałe wpisane są w kalendarz wydarzeń naszego hufca, a ich głównym celem jest kształtowanie wśród uczestników HP postaw świadomego pracownika.

 

Autor artykułu: Ewa Szperna, Karolina Kaszewska

Autor zdjęć: Joanna Jaguścik

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400