2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Zmagania konkursowe uczestników HP 5-5 w Łodzi

HP 5-5 Łódź

Uczestnicy HP 5-5 podczas konkursu „Znam nie tylko mój zawód”

Jednym z celów wychowawczych realizowanych przez OHP jest stawianie przed młodzieżą wymogów edukacyjnych, umożliwiających poszerzanie wiedzy poprzez organizowanie zajęć edukacyjnych, quizów i konkursów.

 

22 października 2020r. kadra  Hufca Pracy 5-5 w Łodzi zorganizowała i przeprowadziła dwa konkursy. Celem pierwszego konkursu  „Znam nie tylko mój zawód” było pogłębienie przez młodzież wiedzy na temat zawodów funkcjonujących na współczesnym rynku pracy, jak również tych które  uznawane są za ginące. Uczestnicy musieli wykonać 3 zadania wykazując się ogólna wiedzą  z zakresu preorientacji zawodowej. Zwycięzcami konkursu zostali: Adrian Dziedzic i Laura Krajewska, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów. Celem drugiego konkursu „Życie Św. Jana Pawła II” było uczczenie 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II, oraz popularyzacja wiedzy o życiu i świętości Papieża Polaka.

 

W trakcie konkursu „Życie Jana Pawła II”

 

Zadaniem młodzieży było poprawne udzielenie odpowiedzi na 17 pytań zamkniętych, dotyczących życia, pontyfikatu, oraz twórczości literackiej Jana Pawła II. Największą wiedzą w tym zakresie wykazała się Weronika Głuchowicz. Laureaci konkursów w najbliższym czasie otrzymają zasłużone nagrody.

 

Tekst: Joanna Siemińska

Zdjęcia: Sebastian Grzanka

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400