2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Kurs zawodowy: Kelner, Barman, Barista.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łodzi

W dniu  27 Października 2020 r. zakończył się  kurs zawodowy: Kelner, Barman, Barista, organizowany przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łodzi w kooperacji z wykonawcą: firmą Info-Biz, Profesjonalna Edukacja.

 

Miejscem realizacji zajęć było Centrum Kształcenia Ustawicznego Erudio w Łodzi. Wybór tej lokalizacji okazał się trafny, ponieważ zostały spełnione wszystkie wymagania  infrastrukturalne związane ze szkoleniem. Dołożono wszelkich starań, aby wymogi reżimu sanitarnego wynikające z obecnej sytuacji były rygorystycznie przestrzegane.

Grupę szkoleniową stanowiła młodzież z Łódzkich Hufców OHP, ale również 2 osoby spoza organizacji w wieku 18 do 25 lat nie uczące się i niepracujące, dla których umiejętności w zakresie przewidzianym dla tych zawodów zostały zdiagnozowane przez doradcę zawodowego oraz specjalistę ds. rozwoju zawodowego i są niezbędne dla dalszego kształtowania indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego uczestnika.

Cele kursu zostały precyzyjnie ujęte w programie nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem takich aspektów jak: wiedza merytoryczna, umiejętności oraz bardzo istotne w branżach turystycznej,  hotelarskiej, gastronomicznej  czy rozrywkowej -kompetencje społeczne.

 

 

 

Kurs trwał łącznie 110 godzin, w tym 20  godzin zajęć teoretycznych oraz 90 godzin praktyki. Szkolenie zostało podzielone na  3 bloki  tematyczne tj. kelnerski, barmański oraz baristy.

Każdy moduł był prowadzony przez profesjonalnego trenera, który może się pochwalić  długoletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w branży.

Szczególnie ciekawe w opinii uczestników okazały się zajęcia praktyczne, podczas których  trenerzy  zdradzali tajniki sztuki kelnerskiej, przyrządzania napojów, koktajli, drinków, różnych rodzajów kawy oraz poznaniu i ćwiczeniu trików barmańskich, które, jak wiadomo, są nieodłączna częścią marketingu.

Wykonawca zapewnił niezbędne narzędzia oraz rekwizyty tak, aby cześć praktyczna jak najbardziej odzwierciedlała miejsce pracy i realny scenariusz obsługi klienta.

 

 

 

Szkolenie zakończyło się egzaminem wewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kompetencji.

Uczestnicy  po ukończeniu kursu są gotowi, aby zdobytą wiedze oraz umiejętności zaprezentować pracodawcom z wielu  branż związanych z gastronomią, rozrywką czy też turystyką oraz hotelarstwem.  

Szkolenie pozwoliło młodzieży zdobyć nowe kompetencje miękkie oraz twarde otwierające szanse zatrudnienia przykładowo w: hotelach, restauracjach, pubach czy klubach, ale również w miejscach serwujących kawę przygotowywaną przez profesjonalnego baristę, a wiec np. cukierniach czy kawiarniach znajdujących się na terenie ul. Piotrkowskiej czy też tak licznych Łódzkich Centrów Handlowych takich jak Manufaktura oraz  jej otoczenie.

 

Uczestnik po zakończeniu szkolenia  w zakresie wiedzy min. :

 

·        zna zasady pierwszego kontaktu z gościem restauracji

·        zna zasady etyki zawodu

·        zna zasady organizacji baru

·        charakteryzuje elementy savoir - vivre przy stole

·        charakteryzuje baristę jako zawód

·        zna techniki Latte art – sztuka „rysowania na kawie”

 

W zakresie umiejętności min:

·        wykorzystuje w praktyce zasady pierwszego kontaktu z gościem

·        stosuje w praktyce etykę zawodu

·        potrafi stosować zasady savoir – vivre

·        wykorzystuje w praktyce kawę jako roślinę, ziarno, napój

·        wykorzystuje w praktyce sprzęt baristy, barmana oraz kelnera

  

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy zdania egzaminu, życzymy sukcesów w życiu osobistym oraz zawodowym.

Mamy nadzieję na możliwość spotkania młodzieży  realizującej  się  profesjonalnie na lokalnym szlaku kulinarnym:  w pubie, hotelu lub klubie, gdzie liczymy na przychylny  i profesjonalny serwis.

 

Tekst: Wiktor Linowiecki

Zdjęcia: Wiktor Linowiecki

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400