2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

„Mój wymarzony zawód"- konkurs dla uczestników OHP w Wieruszowie.

„Mój wymarzony zawód"- konkurs dla uczestników OHP w Wieruszowie.

W dniu 26.10.2020r. Kadra Młodzieżowego Centrum Kariery i Hufca Pracy 5-20 przeprowadziła konkurs pt.:  „Mój wymarzony zawód”. Tematyka konkursu dotyczyła zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości, w tym zawodów, w których kształci Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie.

 

 

Wręczenie nagród

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na temat zawodów na współczesnym rynku pracy, szerzenie wśród uczniów świadomego zainteresowania zawodami, w których kształcą szkoły oraz uczelnie wyższe, rozbudzanie zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się na rynku pracy, a także rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez komponowanie treści pracy konkursowej.

Uczestnicy OHP w Wieruszowie swój wymarzony zawód mieli możliwość zaprezentować w konkursie jednej z wybranych form: prezentacja multimedialna, praca plastyczna, film. Przygotowana praca powinna była spełniać kryteria formalne, merytoryczne i artystyczne, zaś technika i pomysł wykonania oraz przedstawienia była dowolna.

Wręczenie nagród

Komisja  powołana przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wieruszowie w składzie:

Przewodniczący- Renata Nowakowska, pośrednik pracy MCK

Sekretarz- Aldona Hoja- Kozera, doradca zawodowy MCK

Członek komisji- Sylwia Wysota, wychowawca HP 5-20,

dokonała oceny otrzymanych prac i wyłoniła laureatów:

I m-ce Kinga Stępień

II m-ce Paulina Zgadzaj

III Małgorzata Olszowiak.

Wyróżniono również pracę uczennicy Julii Kizys. Wszyscy uczniowie otrzymali wspaniałe nagrody. 

 

Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje.

 

 

Tekst i zdjęcia: Kadra MCK

 

                                                                           T

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400