2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Spotkanie Klubu Absolwenta Hufca Pracy 5-5 w Łodzi

HP 5-5 Łódź

W dniu 28.10.2020r. odbyło się spotkanie Klubu Absolwenta. Zgodnie z panującym reżimem sanitarnym w spotkaniu uczestniczyło czterech absolwentów  oraz wychowawca.

Spotkanie Klubu Absolwentów

Absolwent podczas rozmowy z doradca zawodowym

Młodzież podczas spotkania dzieliła się spostrzeżeniami odnoście życia w nowej rzeczywistości związanej z panująca pandemią. Uczestnicy spotkania opowiadali również o swojej codzienności, a także chętnie argumentowali swoje stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w kraju, która jest naznaczona nie tylko pandemią COVID-19, ale również dużymi ruchami społecznymi. Poruszone zostały tematy związane z pracą, życiem rodzinnym, a także planami na nadchodzącą przyszłość. Po poczęstunku absolwenci mieli możliwość odbycia konsultacji z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy. Dziękujemy przybyłym za udział w spotkaniu, a także łączymy nadzieję, iż następne  będzie można przeprowadzić w szerszym gronie.

Tekst: Sebastian Grzanka

Zdjęcia: Paulina Wrzeszcz

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400