2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Uczczenie pamięci Poległych Żołnierzy w Sieradzu

Hufiec Pracy 5-16 w Sieradzu

Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych, szczególny czas modlitwy za zmarłych, a także  zadumy i refleksji nad przemijającym życiem.

Milena i Agnieszka

Odwiedzamy wówczas tłumnie cmentarze, aby przyozdobić groby naszych bliskich kwiatami i zapalić znicze.  W tym roku święto to,  z uwagi na wciąż nieodpuszczającą pandemię koronawirusa,  nie będzie przypominało tych z lat ubiegłych, mimo to Milena i Agnieszka – uczestniczki Hufca Pracy 5-16 w Sieradzu,  postanowiły podtrzymać piękną tradycję czczenia pamięci minionych pokoleń i udały się na Cmentarz Parafialny w Sieradzu, by oddać hołd poległym żołnierzom. Cieszymy się, że mimo trudnych czasów młodzież chętnie podejmuje tego typu inicjatywy, ucząc się przy tym szacunku do historii.

 

 

Agnieszka z Panią komendant 5-16 HP Jolantą Pietrzak

 

 

Agnieszka i Milena

Tekst: Paulina Stępińska

Zdjęcia: kadra HP 5-16

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400