2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Upominki dla absolwentów HP5-22 w Łowiczu

Hufiec Pracy 5-22 w Łowiczu

W dniu 03.11.2020 roku zaprosiliśmy do Hufca Pracy w Łowiczu tegorocznych absolwentów, którzy w sposób szczególny wyróżniali się na tle pozostałych uczestników. Naszych absolwentów cechuje wzorowa postawa uczniowska i koleżeńska oraz chęć angażowania się w działania na rzecz innych.

Komendant hufca wręcza upominki absolwentom

Czwórka absolwentów została obdarowana upominkami nawiązującymi do wyuczonych  przez nich zawodów: fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych i kierowca mechanik. Mamy nadzieję, że akcesoria, które dziś odebrali pozwolą im na dalsze rozwijanie swoich zainteresowań i pasji.

Życzymy wszystkim wyróżnionym wytrwałości w dążeniu do założonego celu i osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Autor tekstu: Anna Śnieguła

Autor  zdjęć: Małgorzata Szwarocka

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400