2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Promocja OHP wśród szkół podstawowych

HP 5-5

Hufiec Pracy 5-5 we współpracy z pionem Doradztwa Zawodowego, a także Szkołą Podstawową dla Dorosłych CKZiU zorganizowali Konferencję, dla pedagogów szkół podstawowych. Celem przedsięwzięcia była ogólnie pojęta promocja instytucji OHP oraz oferty edukacyjnej szkoły.

 

 Doradca wraz wychowawcą przed swoimi wystąpieniami

 

 

Konferencję, z ramienia OHP poprowadzili: Adrian Miniszewski(doradca zawodowy) oraz Paulina Wrzeszcz(wychowawca HP 5-5). Prezentacja Ochotniczych Hufców Pracy zawierała podstawowe informacje na temat funkcjonowania instytucji, pracy wychowawczej oraz oferty doradztwa zawodowego.

Spotkanie, ze względów na panującą pandemię COVID-19 odbyło się online na platformie „Teams”, z której korzysta Szkoła Podstawowa CKZiU.

Spotkanie cieszyło się zainteresowaniem wśród placówek szkolnych, specjaliści zadawali pytania oraz uzyskiwali rzeczowe odpowiedzi. Planem na najbliższą przyszłość jest powtórzenie konferencji na przełomie maja i czerwca 2021 roku.

 

 Wystąpienie promocyjne

 

Tekst: Paulina Wrzeszcz

Zdjęcia: Adrian Miniszewski, Paulina Wrzeszcz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400