2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Rozstrzygnięcie konkursu „Kim będę –artystyczna wizja wymarzonego zawodu”

Młodzieżowe Centrum Kariery w Łodzi

W dniu 03.12.2020 r. w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery w Łodzi odbyło się rozstrzygnięcie konkursu  pt. ”Kim będę – artystyczna wizja wymarzonego zawodu” zorganizowanego przez MCK i MCIZ w Łodzi. Konkurs był przeznaczony dla uczestników OHP  z Łodzi i Dobieszkowa. Celem konkursu było m.in. propagowanie wiedzy o świecie zawodów i rynku pracy, promowanie doradztwa zawodowego wśród uczestników OHP, zaktywizowanie postaw młodzieży oraz kształtowanie świadomości planowania drogi edukacyjno-zawodowej, a także  zachęcenie młodzieży do aktywności, rozwijania swoich pasji i uzdolnień.  Uczestnicy mogli  w dowolnej formie: multimedialnej,   pracy plastycznej  pisemnej itp. przedstawić wymarzony zawód. Ocenie podlegała zgodność z tematyką i celami konkursu, technika wykonania pracy, oryginalność podejścia do tematu, wartość artystyczna pracy.

Laureatka I miejsca Zuzanna Szmichowska.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Napłynęło 11 prac, wśród których przyznano trzy nagrody główne, wyróżnienia oraz nagrody za uczestnictwo.

Miejsce I zajęła Zuzanna Szmichowska  z HP 5-6 za filmik „Praca fryzjera”.

Miejsce II zajęła Julia Szumilas z Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie za pracę plastyczną „ Fotograf”.

Miejsce III zajęła Monika Borowska z HP 5-1  za wiersz „Będę kucharzem”

Laureatka II miejsca Julia Szumilas

 

„Będę kucharzem”

Chcę w przyszłości być kucharzem,

praca ta jest pełna wrażeń.

Przemyślana to decyzja

za dzieciaka była wizja.

Być fryzjerką czy murarzem,

to nie praca moich marzeń.

Pan doradca zawodowy

nowy plan dał biznesowy.

Piec, gotować i kosztować,

z Magdą Gessler konkurować.

Wiedza co chcę w życiu robić.

Już nie muszę się nad tym głowić.

By nie stracić w tym zapału

wszystko zrobię to pomału.

Teraz kursy i szkolenia

by mieć rękę do jedzenia.

Potem tylko skończyć szkołę,

mam pomysłów pełną głowę.

Restaurację swą otworzyć

i klientów stałych zdobyć.

Nazwę bar swój: „Kleofasy”

a to wszystko trud mej pracy.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagrody i  zostali podjęci słodkim poczęstunkiem. Młodzież wyraziła chęć uczestnictwa w konkursie w przyszłym roku.

 

 

 Laureatka III miejsca Monika Borowska

 

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Hulewicz, Małgorzata Woźniak

 

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400