2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Podsumowanie konkursów w Hufcu Pracy w Wieruszowie

5-20 HP

W dniu 7 grudnia br. w świetlicy Hufca Pracy 5-20 w Wieruszowie odbyło się podsumowanie 3 wojewódzkich konkursów organizowanych przez ŁWK OHP na szczeblu lokalnym: „Moje wymarzone święta Bożego Narodzenia”, „102 lata Niepodległości – 1918-2020”, „Moje miasto w czasach pandemii”.

 

 

Zwycięzcy konkursów z nagrodami

Uczestnicy hufca zgłosili do konkursów wiele pięknych prac, wykonanych w różnych technikach. Konkursy miały na celu kultywowanie tradycji świątecznej, kształtowanie tożsamości narodowej i postaw patriotycznych, zachęcenie młodzieży do prezentowania własnych zdolności plastycznych i fotograficznych. Uczniowie mieli okazję do rozwijania wrażliwości i wyobraźni oraz popularyzowanie swojej twórczości.

Komisja konkursowa wyłoniła 9 najlepszych pod względem kreatywności prac, które zostały przesłane na etap wojewódzki. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody.

 

 

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach. Zwycięzcom gratulujemy.

 

 

 

 

Nagrody dla najlepszych uczestników konkursów

Tekst i zdjęcia: Kadra HP 5-20

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400