2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Program autorski w formie zdalnej

HP 5-5

Jednym z niezmiernie ważnych zadań wychowawcy każdego Hufca Pracy jest poszerzanie zasobów wiedzy młodzieży, a także zapobieganie podejmowaniu przez nią zachowań ryzykownych. Trwająca i wciąż zbierająca swoje żniwo pandemia Covid-19 nie pozwala jednak na spotkania w większym gronie osób, co znacząco utrudnia, a wręcz uniemożliwia warsztatową realizację różnych przedsięwzięć, a w tym szczególnie programów autorskich. Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno prowadzącym jak i przede wszystkim młodzieży postanowiliśmy zrealizować programy autorskie w formie zdalnej.

 Uczestnicy pilnie odbywający kolejne zajęcia z programu

 

W ubiegłym tygodniu odbyły się kolejne już zajęcia objęte tematyką profilaktyki depresji oraz samobójstw wśród młodzieży. Program autorski, w ramach którego odbyły się te zajęcia nosi następującą, wymowną nazwę: „Wołam o pomoc, bo chcę żyć”. Zwraca on uwagę na to, iż podejmowanie prób samobójczych jak i samo występowanie zespołu presuicydalnego jest swoistym wołaniem o pomoc, często opatrzonym niezrozumieniem, milczeniem, a także znieczulicą społeczną. Podczas zajęć młodzi ludzie mają szansę poszerzyć zasób swojej wiedzy na temat tych schorzeń, ukształtować w sobie pewną dozę wrażliwości na doświadczenie oraz emocje innych, a także rozpoznać objawy ryzykownych zachowań.

Zajęcia – pomysłem wychowawcy – odbywają się na platformie YouTube, która jest znajoma młodym ludziom, a także nastraja pozytywnie do brania  udziału w kolejnych wykładach. Niezaprzeczalną zaletą jest także to, iż uczestnicy mogą w każdej chwili wrócić do zajęć, kiedy tylko będą chcieli powtórzyć materiał w miarę konieczności reagowania na ryzykowne zachowania swoich bliskich, a także rówieśników.

Tekst: Paulina Wrzeszcz

Zdjęcia: Uczestnicy zajęć

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400