2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Nagroda dla Darii Wawrzyniak

5-25 HP w Kutnie

W dniu 18.12.2020 r. w 5-25 HP komendant hufca Jadwiga Żółtowska wręczyła nagrodę uczestniczce naszego hufca Darii Wawrzyniak. Daria wzięła udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP w Łodzi pt: „Moje miasto w czasach Pandemii”. Uczestniczka wykonała pracę plastyczną „Więźniowie Pandemii”, która zajęła pierwsze miejsce. Sponsorem nagrody była ŁWK OHP w Łodzi.  Naszej zdolnej laureatce serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

 

Komendant Jadwiga Żółtowska wręcza nagrodę Darii

 

Gratulacje od opiekuna koła plastycznego

 

Opis i foto: Joanna Głogowska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400