2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Giełda Pracy w świetlicy OHP w Wieruszowie

MCK, HP 5-20

Młodzieżowe Centrum Kariery w Wieruszowie 17 grudnia 2020 r. we współpracy z Hufcem Pracy 5-20, zorganizowało Giełdę Pracy dla uczestników i absolwentów OHP z udziałem przedstawiciela Firmy Livello Sofa, Panią Moniką Józefowską, trenerem Ośrodka Rozwoju Edukacji.      

     

    Giełda Pracy

Zaproszeni goście zostali zapoznani z ofertą MCK, ze szczególnym wskazaniem na pośrednictwo pracy skierowane głównie do młodzieży i absolwentów OHP. W trakcie spotkania prowadzonego przez Panią Monikę Józefowską, szczegółowo przedstawione zostały zasady zatrudnienia, wymagania oraz warunki pracy, a także zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach, dzięki czemu młodzież bezpośrednio mogła sprawdzić swoje kompetencje, uczestnicząc tym samym w pierwszym etapie rekrutacji.              

W trakcie spotkań kadra MCK w Wieruszowie poprowadziła dla młodzieży zajęcia z zakresu Podstaw Prawa Pracy, zakończone testem z zakresu pozyskanej wiedzy.              

Spotkania podzielone były na kilka etapów ze względu na bezpieczeństwo i wymogi sanitarne.                                                                                 

Przeprowadzona Giełda Pracy pozwoliła młodzieży skonfrontować własne oczekiwania i kompetencje z potrzebami rynku pracy i pracodawcy.

 

 

 

Giełda Pracy

 

 

Tekst i zdjęcia: Kadra MCK w Wieruszowie

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400