2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Wizyty monitorujące uczestników HP

MCK Zduńska Wola, MCIZ Sieradz, HP 5-15 Zduńska Wola

Grudzień to ostatni czas na realizację wizyt monitorujących i spotkań
z pracodawcami i uczestnikami Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli i HP 5-16 w Sieradzu, omówienia bieżącej pracy i podsumowania roku 2020.

 

 

 Doradca zawodowy z uczestnikami podczas wizyty monitorującej w zakładzie pracy

W dniach 01.12.2020 – 18.12.2020 pracownicy pionu rozwoju zawodowego
MCK Zduńska Wola i MCIZ Sieradz przeprowadzili wizyty monitorujące praktycznej nauki zawodu, gdzie nasza młodzież kształci się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.  

Wizyty miały na celu monitoring miejsca odbycia przygotowania zawodowego
dla uczestników, w takim miejscu, branży i z takim zakresem obowiązków,
które najpełniej odpowiadają potrzebom uczestnika, spełniają wymogi formalno-prawne, zapewniają bezpieczeństwo pracy i odpowiednią jakość nauki zawodu. Kolejnym celem była realizacja usług rozwoju zawodowego dla młodzieży w OHP - przedstawienie usług pionu rozwoju zawodowego, określenie celu, zakresu, czasu świadczenia usług osiągniętych rezultatów oraz omówienie programu wsparcia rozwoju zawodowego dla każdego z uczestników.

Podczas wizyt i spotkań z uczestnikami i pracodawcami doradcy zawodowi podsumowali rok 2020, a także złożyli najserdeczniejsze życzenia Świąteczne
i Noworoczne. Spotkania odbywały się w miłej i przyjaznej atmosferze. 

 

 

 

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Kobiera i Magdalena Niezgodzka – doradca zawodowy
MCK Zduńska Wola i MCIZ Sieradz

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400