2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Indywidualne rozmowy doradcze z uczestnikami i absolwentami OHP

MCK Zduńska Wola, MCIZ Sieradz

W Grudniu 2020 r. oprócz wizyt monitorujących uczestników OHP w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Zduńskiej Woli trwają indywidualne rozmowy doradcze z uczestnikami i absolwentami OHP z doradcą zawodowym MCK w Zduńskiej Woli i doradcą zawodowym M. Niezgodzką – MCIZ Sieradz.

 

 

 

Doradca zawodowy MCIZ Sieradz z absolwentem OHP

W ramach prowadzonych rozmów doradczych (w zależności od problemu) następuje nawiązanie kontaktu, omówienie sytuacji klienta, przeanalizowanie przebiegu kariery szkolnej i/lub zawodowej, określenie zainteresowań i oczekiwań związanych z zawodem, a także omówienie wymagań zdrowotnych. Doradca zawodowy i klient wspólnie planują dalsze kroki postępowania i dokonują ustaleń, jakie działania powinien podjąć po zakończeniu porady, czyli wspólnie przygotowują ścieżkę wsparcia dla klienta.

W zależności od potrzeb klienta, rozmowa z doradcą zawodowym obejmować może następujące zagadnienia:

Ø  określanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

Ø  określenie preferencji i predyspozycji zawodowych,

Ø  opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia,

Ø  przygotowanie listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego,

Ø  przygotowanie do rozmowy z pracodawcą,

Ø  wsparcie i wzmocnienie pozytywnej motywacji.

 

W ramach indywidualnych spotkań z uczestnikami trwała również podsumowanie 10 kursu zawodowego pn. „Operator wózków widłowych z uprawnieniami UDT”, który  realizowany był w Zduńskiej Woli dla 10 uczestników i absolwentów OHP. Doradca zawodowy przedstawił dalszą ścieżkę wsparcia jaką młodzież otrzyma w najbliższym czasie.

Po indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym młodzież miała możliwość spotkania z Pośrednikiem Pracy MCK Zduńska Wola, aby otrzymać kompleksowe wsparcie z zakresu rozwoju zawodowego.

 

 

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Kobiera - MCK Zduńska Wola

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400