2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Stary Rok pełen nowych inicjatyw w MCK w Łodzi - podsumowanie

Rynek pracy w 2020 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery stał pod znakiem dynamicznych zmian w działaniu jednostki w kontekście panującej pandemii COVID – 19. Wychodząc naprzeciw trudnościom, które wiązały się między innymi z brakiem możliwości bezpośredniego kontaktu z młodzieżą OHP, pracownicy MCK  poszukiwali nowych rozwiązań.

 

Z konieczności większość zadań jednostka realizowała na odległość, w trybie online, wykorzystując innowacyjne formy pracy. Zastosowano między innymi E-USŁUGI, które, ku naszemu zaskoczeniu, cieszyły się dużym uznaniem wśród młodzieży OHP. Okazały się one bliskie i interesujące w swej formule.

 

Uczestnicy chętnie dzwonili do placówki MCK, by skorzystać z pomocy doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy. Ukierunkowani byli przed wszystkim na pomoc w znalezieniu zatrudnienia/praktyk oraz pomoc obejmującą tworzenie dokumentów aplikacyjnych (np. doradca zawodowy w drodze mailowej przekazywał szablony CV i listu motywacyjnego lub dokonywał korekty dokumentów już przesłanych przez młodzież).

 

Podopieczni OHP pozytywnie reagowali także na wprowadzone przez doradców zawodowych porady online, których siłą napędową były media społecznościowe.

 

Chętnie śledzili umieszczane na Facebooku, a nagrywane przez doradcę zawodowego, krótkie filmiki pt. „Milion porad…doradcy zawodowego”, w których poruszane były zagadnienia z zakresu wiedzy o rynku pracy, umiejętności rozwijania swoich kompetencji, czy tworzenia dokumentów aplikacyjnych. O powodzeniu tej formy świadczy liczba wyświetleń materiałów (film pt. „Komunikacja interpersonalna – czyli jak się „dogadać” – odnotowała 59 wyświetleń).

 

Podopieczni OHP uczestniczyli również w video-rozmowach na Skype, czy Messengerze. Ponadto przeprowadzony przez doradcę zawodowego warsztat pt. „Motywacja – gdzie jej szukać?” został prze uczestników OHP wysoko oceniony.

 

Poniżej, kadr z filmu „Komunikacja interpersonalna – czyli jak się „dogadać”:

 

 

Również zorganizowany przez pracowników MCK konkurs pt. „Kim będę – artystyczna wizja mojego wymarzonego zawodu” o dowolnej formie realizacji prac np. film, wiersz, zdjęcie, kolaż, pomimo obaw, że pandemia pomiesza szyki, cieszył się dużym zainteresowaniem. Drogą online nadesłano ponad 10 prac, wyłoniono najlepsze i przy zachowaniu najwyższych obostrzeń, nagrodzono zwycięzców.

 

Poniżej, kolaż wybranych prac:

 

 

Wartym podkreślenia jest fakt, iż  potencjał E-usług oraz opisywanych wyżej nowych form komunikacji przełożyły się na zacieśnienie kontaktów oraz płynniejszą współpracę na linii MCK- młodzież OHP.

 

Mamy oczywiście nadzieje, że 2021 rok przyniesie stabilizację sytuacji epidemiologicznej i powrót do normalności, a tym samym możliwość realizacji szerszego wachlarza  usług  na rzecz młodzieży OHP,  pozwalającego łączyć zarówno standardowe, jak i innowacyjne formy działania.

 

Tekst: Lena Kotlicka –doradca zawodowy

Zdjęcia: Lena Kotlicka – doradca zawodowy

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400