2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejZgodnie z Decyzją nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2012 roku, z dniem 1 stycznia 2013 roku Ochotnicze Hufce Pracy przejęły od beneficjenta systemowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich utrzymanie rezultatów projektu „Zielona Linia. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”.


Ochotnicze Hufce Pracy przejmując rezultaty projektu kontynuują świadczenie usług oferowanych przez „Zieloną Linię”.


Ogólnopolski system informacyjny „Zielona Linia” funkcjonujący na zasadzie Contact Center stwarza możliwość uzyskania w jednym miejscu kompleksowej informacji dotyczącej problematyki rynku pracy przez osoby i podmioty, które są klientami publicznych służb zatrudnienia lub których potrzeby informacyjne mieszczą się w kompetencjach tych służb.


System „Zielona Linia” obejmuje:

• ogólnopolską telefoniczną infolinię informacyjną z ogólnodostępnym numerem 19524

• ogólnodostępny portal internetowy pod adresem http://www.zielonalinia.gov.pl/


W „Zielonej Linii” można uzyskać informację m.in. o:

• ofertach pracy,

• szkoleniach,

• usługach urzędów pracy,

• innych zagadnieniach z zakresu rynku pracy.


Ponadto pracodawcy mogą uzyskać m.in.:

• informację o formach wsparcia oferowanych przez urzędy pracy firmom, które zatrudniają osoby bezrobotne

• pomoc w poszukiwaniu pracowników.


Odpowiadając na potrzeby  i oczekiwania klientów publicznych służb zatrudnienia system „Zielona Linia” będzie sukcesywnie rozbudowywany o nowoczesne komponenty, zapewniające dostęp do kompleksowej i usystematyzowanej informacji o rynku pracy.

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400