2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Wspólnie budujemy europejski dom – praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery

ŚHP 5-1 Łódź - wrzesień 2008-maj 2009

 

 

 

15.09.2008 Łódzka Wojewódzka Komenda OHP przystąpiła do realizacji projektu “Wspólnie budujemy europejski dom –praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci.

 

Projekt skierowany jest do młodzieży wywodzącej się ze środowisk defaworyzowanych społecznie. Według analiz, dokonanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, grupa społeczna z której wywodzą się uczestnicy projektu jest szczególnie zagrożona trwałym wykluczeniem z rynku pracy.

 

Projekt przewiduje odbycie praktyki, której profil został wybrany na podstawie diagnozy potrzeb lokalnego rynku pracy. Według statystyk Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi grupa zawodów metalowych plasuje się wśród zawodów deficytowych. Uczestnictwo w Projekcie przyczyni się do uzyskania przez jego uczestników dodatkowych umiejętności: znajomości terminologii fachowej w języku niemieckim, doświadczenia w multikulturowym otoczeniu, wzmocni zdolności adaptacyjne i osobowościowe. Wszystkie te czynniki w okresie długofalowym spowodują zwiększenie mobilności uczestników oraz do polepszą ich funkcjonowanie na otwartym europejskim rynku pracy.

 

Praktyki odbędą się w zakładach ślusarskich specjalizujących się w produkcji części rowerowych.

 

04.01.2009 pierwsza grupa wychowanków Środowiskowego Hufca Pracy w Łodzi wyjechała do Niemiec w celu odbycia praktyk  w zakładach Internationaler Bund – organizacji będącej pozarządowym odpowiednikiem OHP w Niemczech.

 

Trzytygodniowy pobyt poświęcony był także poznawaniu fachowej terminologii w języku niemieckim, oraz nawiązywaniu kontaktów. W ramach projektu praktyki odbyło 30 osób.

 

 

Wojciech Szczawiński – CEiPM Łódź

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400