2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Spotkanie organizacyjne

ŚHP 5-1 Łódź - październik 2008

 

W dniu 13. października 2008 roku odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu LEONARDO DA VINCI „Wspólnie budujemy europejski dom – praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery” finansowanego przez EFS. 5-1 Środowiskowy Hufiec Pracy w Łodzi zorganizował w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego przy ul. Łąkowej 4 w Łodzi wstępne spotkanie, podczas  którego zapoznano uczestników z programem -  przedstawiono młodzieży podstawowe informacje na temat jego celów i kolejnych etapów. Podopieczni wypełniali dokumenty niezbędne do uczestnictwa w programie. Zajęcia prowadzone były przez komendant 5-1 ŚHP Monikę Kaszę. Spotkanie przebiegało w serdecznej, sympatycznej atmosferze.

 

Komendant hufca Monika Kasza pomaga młodzieży w wypełnianiu niezbędnych do uczestnictwa w projekcie dokumentów

 

Projekt „Wspólnie budujemy europejski dom […]” adresowany jest do osób narażonych na marginalizację i ostracyzm społeczny. Umożliwia on młodzieży odbycie praktyk zagranicznych w Niemczech, we Frankfurcie po wcześniejszym przejściu odpowiednich szkoleń w kraju. W ramach rozwijania umiejętności przydatnych podczas pobytu zagranicą młodzieży oferowane są zajęcia kulturowo-językowe mające na celu zapoznanie osób ze słownictwem ogólnym i terminologią specjalistyczną oraz kulturą Niemiec. Spodziewanym efektem projektu jest poszerzenie międzykulturowych doświadczeń uczestników, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwijanie umiejętności adaptacyjnych oraz psychospołecznych umożliwiających lepsze odnajdywanie się na europejskim rynku pracy.

 

Termin kolejnych zajęć przewidywany jest na czwartek (16.10.08). Pierwsza grupa uczestników projektu wyjeżdża do Niemiec w styczniu 2009 roku.

 

Tekst: Katarzyna Sońta

Zdjęcia: Adam Jagielski

 

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400