2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Wymiana polsko-niemiecka w ramach programu Leonardo da Vinci

ŁWK OHP, ŚHP 5-1 Łódź - październik 2009

 

W okresie od 12.10.2009 do 30.10.2009 Łódź gości niemiecką grupę młodzieży w ramach programu Leonardo da Vinci. Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. W ramach wymiany polsko-niemieckiej przyjechało do Łodzi z Frankfurtu nad Odrą 11 osób w tym 2 wychowawców. Uczestnicy wymiany należą do niemieckiego IB, które jest jedną z największych niemieckich organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży i dorosłych w sferze socjalnej i oświatowej.

 

Powitanie na dworcu Łódź Kaliska

 

Młodzież z Niemiec przyjechała do Łodzi głównie po to, aby zdobyć nowe doświadczenia zawodowe w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego. Pracownicy ZDZ zorganizowali zajęcia praktyczne związane z zawodami: ślusarza, tokarza i na stanowiskach obróbki rdzeni transformatorowych oraz montażu lutownic.

  

Uczestnicy wymiany zostali zakwaterowani w ośrodku OHP w Dobieszkowie. W pierwszych dniach pobytu odbyły się zajęcia, w których zawarte były gry i zabawy integracyjne oraz elementy nauki podstawowych zwrotów w języku polskim. Natomiast w miejscu odbywania praktyk uczniowie przeszli szkolenie BHP. W czasie wolnym praktykanci zwiedzili ulicę Piotrkowską i Galerię Łódzką.

 

Przed ośrodkiem w Dobieszkowie z wychowawcami

 

W trakcie całego pobytu młodzież niemiecka wspólnie z uczestnikami hufca ŚHP niejednokrotnie będzie miała okazję wspólnie się integrować. Przygotowany program przewiduje różnego rodzaju zajęcia sportowe, wyjścia w ciekawe miejsca oraz wycieczki. 

 

Autor: Aleksandra Łabuzińska

Foto: Tomasz Kaczmarski

 

 

 

Projekt ALAS realizowany przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach programu Leonardo da Vinci

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400