2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Wizyta w Muzeum Martyrologii i Walki

ŁWK OHP, ŚHP 5-1 Łódź - październik 2009

 

Na specjalne życzenie uczestników wymiany niemieckiej odwiedziliśmy Muzeum Martyrologii i Walki, znajdującego się na terenie dawnego getta łódzkiego na Radogoszczu. Nasi znajomi koniecznie chcieli się co nieco dowiedzieć na temat naszej wspólnej historii.

 

Przed muzeum

 

Mieliśmy okazję obejrzeć wystawę p.t. „Wrzesień 1939. W 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej.” Na wystawie można było obejrzeć liczne zdjęcia i rekwizyty z okresu wojny, w szczególności z terenu łódzkiego Radogoszcza. Z poszczególnych elementów ekspozycji (m.in. plakatów) można było wyczytać wiele interesujących informacji dotyczących wydarzeń historycznych oraz poszczególnych działań wojennych.

 

Szczególnie istotnymi tematami wystawy były: Armia Łódź i udział jej jednostek w kampanii wrześniowej, bitwa nad Bzurą – największe starcie pomiędzy siłami polskimi i niemieckimi na obszarze Ziemi Łódzkiej, oraz kalendarium ujmujące wydarzenia w Łodzi i na Ziemi Łódzkiej w okresie kompanii wrześniowej.

 

Na wystawie

 

Uczestników naszej wymiany wystawa ta skłoniła do głębokiej refleksji. Każdy w ciszy i skupieniu kontemplował poszczególne części wystawy. Było również wiele pytań. Na zakończenie, przed budynkiem muzeum spotkaliśmy starszą panią, która pamiętała pożar jaki został wzniecony w części więziennej getta. Wywołało to ogólne wzruszenie. Wizyta w muzeum była ważna, ale nie po to, żeby żyć w świadomości tragedii, jaką była II wojna światowa, ale po to żeby po prostu pamiętać o tych, którzy w niej zginęli…

 

Artykuł i  foto: Aleksandra Łabuzińska

 

 

 

Projekt ALAS realizowany przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach programu Leonardo da Vinci

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400