2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Stolarz w Unii Europejskiej – praktyka zagraniczna szansą na mobilną i konkurencyjną karierę zawodową

HP 5-8 Radomsko - styczeń 2010

 

W dniu 20.01.2010r. w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku odbyło się spotkanie z rodzicami i uczestnikami HP 5-8 wyjeżdżających do Niemiec na praktykę zawodową w Ramach Programu Leonardo da Vinci „Stolarz w Unii Europejskiej – praktyka zagraniczna szansą na mobilną i konkurencyjną karierę zawodową” – organizowaną przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP.

 

Podpisywanie umów przez rodziców i uczestników

 

Program realizowany jest przy udziale Hufca Pracy 5-8 Radomsko, na który pojadą uczestnicy z trzech klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej – stolarz – w trzech grupach 10-osobowych w miesiącach: luty, marzec, kwiecień.

 

Podczas spotkania, w którym uczestniczyła Pani Tamara Paulińska, komendant HP 5-8   p. Ewa Smolarek i wychowawcy p. Monika Kałka-Palarz i p. H. Gołda były podpisywane umowy przez rodziców i uczestników I grupy wyjeżdżającej w lutym (7.II.-27.II.2010r.).

 

Rodzice i uczestnicy zapoznający się z regulaminem wyjazdu na staż

 

W trakcie spotkania Pani Tamara Paulińska zapoznała rodziców i uczestników z celami wyjazdu oraz odpowiednim reprezentowaniem hufca, szkoły i kraju za granicą. Spotkanie było uzupełnione pytaniami rodziców i uczestników.

 

Tekst: Ewa Smolarek

Zdjęcia: Monika Kałka-Palarz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400